Bocheńskie koło pszczelarzy

Bocheńskie koło pszczelarzy

Skład zarządu

PREZES KOłA

Andrzej Sowa

Skarbnik

Ewa wojciechowska

Sekretarz

Paweł Michałek

Ogłoszenie

Koło Pszczelarzy w Bochni

Zaprasza na:

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Koła,

które odbędzie się dnia 16.10.2021 (sobota)

Godzina 8:15 – I Termin

Godzina 8:30 – II Termin

w sali konferencyjnej Biblioteki Powiatowej i Miejskiej w Bochni, przy ul. Mickiewicza 5.

 

Proponowany porządek obrad:

1.       Otwarcie zebrania i powitanie.

2.       Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

3.       Wybór Komisji Skrutacyjnej (2, 3 osoby).

4.       Sprawozdanie Zarządu Koła.

5.       Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.

6.       Dyskusja.

7.       Udzielenie absolutorium.

8.       Zgłoszenie kandydatów do Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i delegatów na zjazd Pogórskiego Związku Pszczelarzy.

9.       Przedstawienie zasad głosowania przez Sekretarza Zebrania.

10.   Przeprowadzenie głosowania (tajne).

11.   Odczytanie protokołu głosowania.

12.   Wybór członków zarządu:

a.       Wybór Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

b.      Wybór delegatów na zjazd Pogórskiego Związku Pszczelarzy.

13.   Wolne wnioski.

14.   Zakończenie obrad.

15.   Podpisanie protokołu.

 

W razie lockdownu, miejsce spotkania  może ulec zmianie – proszę, o sprawdzenie na stronie internetowej Koła, lub kontakt telefoniczny z Prezesem lub Sekretarzem Koła. 

W NASZYM KOLE...

PNI
lat
NAJMłODSZY CZłONEK KOłA
lata
najstarszy członek koła
członków koła

Aktualności

LEKI DO ODBIORU

Zamówione leki są do odbioru u Prezesa Koła do 15… Czytaj dalej

Dołącz do naszego Koła

Najbliższe spotkanie koła odbędzie się
04 kwietnia 2020 o godzinie 8:00

w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Jana Wiktora w Bochni
ul. Mickiewicza 5, 32-700 Bochnia

Do najbliższego spotkania zostało:

PYTANIA DO PANA SOWY