Bocheńskie koło pszczelarzy

Bocheńskie koło pszczelarzy

Skład zarządu

PREZES KOłA

Andrzej Sowa

Wice Prezes Koła

Ewa wojciechowska

Sekretarz

Wojciech Gucwa

Skarbnika Koła

Stanisław Stary

Członkowie Zarządu

 Paweł Zięć, Bogdan Fijał

Sąd Koleżeński

Stefan Rudnik
Tadeusz Kula
Emil Kłóś

Ogłoszenie

ważne! wszyscy członkowie Koła posiadający numer ewidencji producenta (numer wydawany przez agencję restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa) proszeni są o przyniesienie go na najbliższe spotkanie.

SPOTKANIE KOŁA

Pierwsze tegoroczne spotkanie Bocheńskiego Koła Pszczelarzy odbędzie się 4 marca o godzinie 8:00 w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni, ul. Mickiewicza 5.

Na spotkaniu zbierane będą coroczne składki: członkowskie, ulowe, za ubezpieczenie pasieki, za zamówione leki, matki i odkłady. Składki można również wpłacać przelewem bankowym na nr konta Koła Pszczelarzy w Bochni: 88 2490 0005 0000 4000 7444 0331

Szczegółowe dane w poniższym wykazie (ceny, producenci i inne). 

W NASZYM KOLE...

PNI
lat
NAJMłODSZY CZłONEK KOłA
lata
najstarszy członek koła
członków koła

Aktualności

POŻEGNANIE ŚP. STANISŁAWA ZIĘBA

Z żalem zawiadamiamy, że w sobotę 30 kwietnia 2022, w wieku 67 lat, zmarł nasz Kolega, śp. Stanisław Zięba. Modlitwa różańcowa odmówiona zostanie w kaplicy cmentarnej w środę o godzinie 13:30. Msza św. żałobna odprawiona zostanie w kaplicy na cmentarzu komunalnym “Łychów” w Bochni w środę 4 maja o godz. 14:00 po czym Zmarły odprowadzony zostanie na miejsce spoczynku.

Najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia rodzinie zmarłego Stanisława, w imieniu wszystkich koleżanek i kolegów z Koła Pszczelarzy w Bochni składa Prezes wraz z Zarządem.

WAŻNE OGŁOSZENIE

Pilne! Wszyscy członkowie Koła posiadający numer ewidencji producenta (numer wydawany… Czytaj dalej ...

Spotkanie Koła – Marzec

Pierwsze tegoroczne spotkanie Bocheńskiego Koła Pszczelarzy odbędzie się 4 marca… Czytaj dalej ...

Powakacyjne spotkanie koła

Zapraszamy na pierwsze, powakacyjne zebranie Koła Pszczelarzy w Bochni, które… Czytaj dalej ...

Leki do odbioru

Zamówione leki odbierać można u Prezesa Koła od 4 lipca… Czytaj dalej ...

POŻEGNIANIE ŚP. STANISŁAWA ZIĘBA

Z żalem zawiadamiamy, że w sobotę 30 kwietnia 2022, w… Czytaj dalej ...

Dołącz do naszego Koła

Najbliższe spotkanie koła odbędzie się
19 Listopad 2020 o godzinie 8:00

w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Jana Wiktora w Bochni
ul. Mickiewicza 5, 32-700 Bochnia

Do najbliższego spotkania zostało:

PYTANIA DO PANA SOWY