Skład zarządu

PREZES KOłA

Andrzej Sowa

Skarbnik

Ewa wojciechowska

Sekretarz

Paweł Michałek

Ogłoszenie

Szanowne Koleżanki i Koledzy, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną w Polsce, niestety nie możemy zorganizować spotkania Koła w dotychczas znanej formie. W związku z tym wpłat na rok 2021 można dokonywać bezpośrednio na konto bankowe Koła lub osobiście (z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa: założona maseczka, zachowany dystans) u Skarbnika Koła. W obu wariantach wpłat prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny ze Skarbnikiem.

Składki na rok 2021:

Składka członkowska – 35zł

Składka ulowa – 2zł od ula

Ubezpieczenie OC – 6zł od pasieki (pasieka do 50 uli)

Dodatkowe ubezpieczenie produktów pszczelich – 12zł

Szczegóły ubezpieczenia oraz informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez ubezpieczyciela w poniższym załączniku.

OSTATECZNY TERMIN WPŁAT DO 15 MARCA 2021

W NASZYM KOLE...

PNI
lat
NAJMłODSZY CZłONEK KOłA
lata
najstarszy członek koła
członków koła

Aktualności

Dołącz do naszego Koła

Najbliższe spotkanie koła odbędzie się
04 kwietnia 2020 o godzinie 8:00

w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Jana Wiktora w Bochni
ul. Mickiewicza 5, 32-700 Bochnia

Do najbliższego spotkania zostało:

PYTANIA DO PANA SOWY