Bocheńskie koło pszczelarzy

Bocheńskie koło pszczelarzy

Skład zarządu

PREZES KOłA

Andrzej Sowa

Skarbnik

Ewa wojciechowska

Sekretarz

Paweł Michałek

Ogłoszenie

Dofinansowanie do zakupu ciasta cukrowego

Dnia 30 marca 2020 Podgórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie złożył w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie projekt realizacji zadania pn. “Zapobieganie okresowym brakom pokarmu rodzin pszczelich”, którego celem był zakup ciasta do podkarmiania pszczół w okresach bezpożytkowych. Umowę podpisano a Koła otrzymały dofinansowanie.

Pszczelarze zainteresowani zakupem proszeni są o dokonaniu zapisu telefonicznego u Skarbika Koła. Pszczelarzowi przysługują 2kg ciasta na ul, cena za kilogram to 3zł. Planowana refundacja kosztów zakupu ciasta ma wynosić 60% wartości, co za tym idzie udział własny pszczelarzy wynosi 40%.

Opłaty za zamówione ciasto prosimy wpłacać bezpośrednio na konto bankowe nr:
86 8591 0007 3081 0299 5713 0002

Ostateczny termin dokonania wpłat upływa 19.10.2020.

W NASZYM KOLE...

PNI
lat
NAJMłODSZY CZłONEK KOłA
lata
najstarszy członek koła
członków koła

Aktualności

LEKARSTWA

Zamówione lekarstwa są do odbioru u Prezesa Koła w dwóch… Czytaj dalej

Dołącz do naszego Koła

Najbliższe spotkanie koła odbędzie się
04 kwietnia 2020 o godzinie 8:00

w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Jana Wiktora w Bochni
ul. Mickiewicza 5, 32-700 Bochnia

Do najbliższego spotkania zostało:

PYTANIA DO PANA SOWY