Bocheńskie koło pszczelarzy

Bocheńskie koło pszczelarzy

Skład zarządu

PREZES KOłA

Andrzej Sowa

Skarbnik

Ewa wojciechowska

Sekretarz

Paweł Michałek

Ogłoszenie

Od dnia 28 maja 2021 r. rozpoczyna się nabór wniosków o dopłatę do przezimowanych rodzin pszczelich. Pszczelarze mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości 20 zł do przezimowanej rodziny pszczelej. Wnioski są składane indywidualnie przez zainteresowanych pszczelarzy, niezależnie od przynależności pszczelarza do organizacji pszczelarskiej.

Wnioski należy składać do właściwego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku, gdy pszczelarz nie posiada nadanego przez ARiMR numeru EP, przed złożeniem wniosku o wsparcie powinien złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów. Wniosek taki dostępny jest na stronie ARiMR: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja-producentow.html

Strona otwiera się w nowym okWniosek o pomoc finansową dla pszczelarzy wraz z instrukcją jego wypełniania dostępny jest na stronie ARiMR
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.htmlStrona otwiera się w nowym oknie
w formie arkusza kalkulacyjnego lub pliku do wydruku i ręcznego uzupełnienia.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii o zarejestrowaniu pasieki w rejestrze weterynaryjnym oraz liczbie rodzin pszczelich przezimowanych. Zaświadczenie to powinno być wydane w roku, w którym pszczelarz stara się o pomoc.

Wnioski można składać osobiście, za pomocą wrzutni, poprzez przesyłkę poleconą bądź za pomocą platformy ePUAP.

Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2021 r.

Wsparcie będzie wypłacane na rachunek bankowy pszczelarza podany we wniosku o nadanie numeru EP.

 

 

Źródło: Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie

W NASZYM KOLE...

PNI
lat
NAJMłODSZY CZłONEK KOłA
lata
najstarszy członek koła
członków koła

Aktualności

Składki na rok 2021

Szanowne Koleżanki i Koledzy, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną… Czytaj dalej

Dołącz do naszego Koła

Najbliższe spotkanie koła odbędzie się
04 kwietnia 2020 o godzinie 8:00

w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Jana Wiktora w Bochni
ul. Mickiewicza 5, 32-700 Bochnia

Do najbliższego spotkania zostało:

PYTANIA DO PANA SOWY